AKG WMS 450 pásma B1,B2,B8 celkem 18x

Odpovědět
Tyl
Mistr zvuku
Příspěvky: 383
Registrován: pon 09. kvě 2011 18:02:38

AKG WMS 450 pásma B1,B2,B8 celkem 18x

Příspěvek od Tyl »

Vážení, právě dorazily dvě poslední sady a již je vše hotovo.
Myslím tím,že jich budeme od této chvíle používat celkem 18 souprav v různém osazení. Dechovky a CM provedení hlavně PT,ale i ty Hand-ky s D5 vložkama se ukázaly jako hodně jedlé.Dokonce i ty malé kravatové mikráčky mají velmi uspokojující parametry.
Nové šedé stativy K/M jsou také použitelné a mají dostatečnou stabilitu k tomu,aby se handky na jevišti přesouvaly dle potřeby sem a tam a dostatečně na stativech držely.Věčné střídání souborů,různých menších kapel i velkých dechových souborů se dá tímto způsobem dobře řešit a toto se ukázalo hlavně ve Zlíně jako velmi užitečné.Dokonce handky D5 zavěšené na drátě nad soubory,oslovily i ty často zamračené kolegy a borci jen čučeli.Odstup 120dB a volitelný gain je vedle dostatečné přebuditelnosti něco,co se jen tak nedá pořídit v této cenové relaci.
Již po třech akcích bylo jasné,že tudy vede cesta.
Ihned se to rozkřiklo a muzikanti jsou velmi spokojeni,když jim ubylo pod nohama kabelů,ale hlavně se nemusí neustále natáčet k mikrofonu na stojanu...
Zatím je jasné,že sady,které byly použity k testování ,se i vedle Ondráše /používají až 70frekvencí/ve Zlíně ukázaly jako dostatečně odolné proti rušení.
Výprodej byl hlavně proto,že se výrobce rozhodl pro novější serii WMS470,která má jednodušší ovládání a větší přehled o volných frekvencích.
Za ty prach si to ovšem můžou opět nechat na skladech. My si počkáme na další výprodej?

Toš zatím tak. Tyl

zblebt
Administrátor
Příspěvky: 349
Registrován: pon 09. kvě 2011 14:45:02
Bydliště: Svatováclavská 905 UH

Re: AKG WMS 450 pásma B1,B2,B8 celkem 18x

Příspěvek od zblebt »

Tak tak. :)
Jan Bednář, web admin. 774 317344
Obrázek
basa, zvuk, mix.

Tyl
Mistr zvuku
Příspěvky: 383
Registrován: pon 09. kvě 2011 18:02:38

Sledujeme toto???Re: AKG WMS 450 pásma B1,B2,B8 celkem 18x

Příspěvek od Tyl »

3. 9. 2014 Operátoři | LTE | Technologie
Víc frekvencí pro LTE: EU uvolní globální 700 MHz

Autor: Filip KůželVytisknout | textová verze | velikost písma
Požadavky uživatelů na kapacitu mobilních sítí rostou a během několika let bychom mohli narazit na fyzikální hranice. EU oznámila, že uvolní další pásmo.

V roce 2020 bychom se mohli dočkat dalších frekvencí pro LTE (oficiálně se mluví o rychlém mobilním internetu, konkrétní technologie není specifikována). Celý projekt má zatím formu doporučení Evropské Unie a k úspěšnému cíli povede dlouhá administrativní cesta. V ideálním případě by se některé země mohly dočkat už v roce 2018. Podle stejného návrhu dojde v roce 2025 k dalšímu přezkoumání rozložení spektra.

Konkrétně se jedná o uvolnění pásma 700 MHz (UHF), které dnes používají sítě pozemního vysílání, nebo například bezdrátové mikrofony. V příštích letech budeme slýchat také pojem digitální dividenda II a od roku 2020 by měla pomoci ukojit hlad uživatelů po mobilním internetu. I podle vyjádření české Asociace provozovatelů mobilních sítí půjde o velmi potřebné rozšíření kapacity mobilních sítí. Pásmo 700 MHz se svým charakterem nejlépe hodí pro pokrývání řídce obydlených oblastí.

Dnes kapacita přiděleného spektra stačí, ale právě v době uvolnění nového pásma už by nemusela. Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) předpokládá, že provoz v mobilních sítích mezi lety 2010 a 2020 vzroste 44 až 80×. Ericsson předpovídá meziroční přírůstek 45 %.

A ještě jednu výhodu by „sedmistovka“ měla. Pokud vše půjde podle nastavených plánů, půjde o jediné skutečně globálně používané pásmo. Zatímco z Číny dovezenému telefonu u nás často nefunguje LTE a problémy dělají třeba i cesty do Ameriky, telefony s podporou 700 MHz by měly fungovat po celém světě (jiným problémem ovšem je, zda v konkrétní oblasti, kam se vypravíte, poběží síť zrovna na frekvenci 700 MHz).

Asociace provozovatelů mobilních sítí vydala rozsáhlý dokument, který lobuje za uvolnění pásma 700 MHz. V plném znění jej přikládám:

Pozice Asociace provozovatelů mobilních sítí k problematice uvolnění pásma 700 MHz (digitální dividenda II)

1. Potřeba dalšího spektra pro mobilní sítě

1.1. Bezprecedentní růst datového provozu

V souvislosti s rozvojem sítí LTE a nárůstem počtu a využívání chytrých telefonů, které umožňují využití nepřeberného množství aplikací vyžadujících datové připojení, včetně aplikací pro sledování videa (video-on-demand), které jsou z pohledu přenášeného objemu dat nejnáročnější, je ve výhledu cca pěti let obecně očekáván bezprecedentní nárůst objemu datového provozu v mobilních sítích. Např. Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) ve svém modelu pro potřebu spektra předpokládá, že provoz v mobilních sítích mezi lety 2010 a 2020 vzroste 44 až 80 násobně1. Společnost Ericsson předpovídá 45% roční přírůstek datového mobilního provozu globálně2. Vysoký nárůst provozu je již několik let realitou3 a mobilní operátoři proto celosvětově investují značné prostředky do nových technologií (zejm. LTE a LTE-Advanced) a nové síťové architektury (např. tzv. „small cells“).

Avšak vzhledem k tempu růstu objemu datového provozu bude nutné, aby mobilní operátoři měli přístup i k dalšímu vhodnému spektru. Pro pokrytí i mimoměstských oblastí službami nabízejícími vysokou kvalitu (zejm. rychlosti připojení) je právě vhodné pásmo 700 MHz4.

1.2. Důvody nárůstu provozu

a) Výstavba LTE sítí

Podle zjištění společnosti Mobidia účastníci sítí LTE v rozvinutých zemích využívají mobilní datové služby mnohem více než zákazníci využívající 3G (UMTS) služby. Protože výstavba sítí LTE v EU stále ještě probíhá, a trh LTE tak v EU není plně rozvinut, v následujících letech lze očekávat silný nárůst (datového) provozu. Nerozvinutost LTE sítí v EU se tak odráží např. v tom, že chytré telefony s 4G generují méně než dvojnásobek datového provozu oproti standardním chytrým telefonům (bez 4G)5, přitom dle zjištění Cisco6, 4G zařízení generují 14,5 násobek datového provozu oproti zařízením bez 4G. Další relevantní skutečností je, že nárůst datového provozu generovaného účastníky LTE není vyvažován odpovídajícím růstem Wi-Fi offloadu (připojování chytrých zařízení do sítí Wi-Fi), z čehož vyplývá kontinuální narůstání podílu mobilních sítí při využívání chytrých telefonů.

b) Zvyšování podílu chytrých telefonů (smartphone)

Spolu s výstavbou sítí LTE je také nutné očekávat zvyšování podílu chytrých telefonů. V západní Evropě je podíl chytrých zařízení 45% ze všech zařízení v mobilních sítích. Podíl by podle odhadů měl do r. 2018 vzrůst na 83%. Přitom, typický chytrý telefon generuje 48x více mobilního datového provozu (v r. 2013 529 MB měsíčně) než základní telefony (11 MB měsíčně).6

2. Pásmo 700 MHz

2.1. Skutečně globální pásmo

Uvolnění pásma 700 MHz pro mobilní vysokorychlostní datové služby (broadband) v Evropě, a tedy i v ČR, je jedinečnou příležitostí k vytvoření skutečně globálního pásma, které umožní koncovým uživatelům čerpat významné výhody. Pásmo 700 MHz pro tento účel již alokovali významní světoví hráči, jako jsou země Asijsko-Pacifické oblasti či z větší části také země Latinské Ameriky. Je bezesporu pravdou, že největších výhod může Evropa dosáhnout právě koordinovaným přístupem s těmito oblastmi7. Benefity pro evropské obyvatele jsou značné - úspory z rozsahu se promítnou do nižších cen za koncová zařízení, do zvýšení dostupnosti různých druhů zařízení, spotřebitelům umožní využívat jedno koncové zařízení téměř po celém světě a velmi výrazně eliminuje riziko přeshraničního rušení.

Uvolnění pásma 700 MHz, vedle zpřístupnění pásma 800 MHz, je významné i z pohledu broadbandové politiky EU. Tento objem spektra poskytne EU skutečnou příležitost splnit cíle Digitální Agendy požadující univerzální přístup k vysokorychlostním datovým službám (tj. 30Mbit/s pro všechny občany EU).

2.2. Harmonizace EU

Na úrovni EU existuje jasný záměr pásmo 700 MHz v budoucnu uvolnit pro mobilní sítě. Pro tento cíle je nutné zodpovědět procesní otázky, zahrnující koordinaci kroků, technické detaily a časování. Na úrovni EU byly zahájeny kroky k získání odpovědí na tyto otázky. Evropská komise pověřila CEPT8 vypracováním návrhů a zejména zřídila (také) pro tento účel High level group (HLG) pro budoucí využití pásma UHF9.

Rozsah a uspořádání

V souladu s mandátem EK a aktuálním stavem prací v rámci CEPT PT110 podporujeme, aby jako spodní hranice pásma byl stanoven kmitočet 694 MHz. Rovněž v souladu s aktuálním stavem práce v rámci CEPT PT1 podporujeme, aby spektrální uspořádání pro mobilní sítě bylo následující: UL 703-733MHz; DL 758-788 MHz. V souladu s diskusí na úrovni CEPT (TG 6) se domníváme, že v pásmu 694-790MHz je možné umístit služby PPDR11.

3. Televizní vysílání

Mobilní operátoři žádným způsobem nechtějí zpochybňovat společenskou hodnotu pozemního (terestrického) vysílání se všemi specifiky, které v ČR vykazuje. Otázkou však zůstává, kolik spektra bude toto vysílání v budoucnu skutečně potřebovat. Již v současné době jsme svědky poklesu globální poptávky po tomto typu vysílání na jedné straně, na druhé straně nespornou skutečností je exponenciální nárůst mobilních dat, který bude dále podpořen růstem penetrace chytrých telefonů a rozvojem nových technologií, jako např. LTE/LTE-A.

Faktem je, že:

od Světové radiokomunikační konference v roce 2007 vzrostla celosvětově poptávka po mobilních datech mezi lety 2008 a 2010 o 522%
původní odhady spotřeby mobilních dat pro roky 2010-2020 jsou již nyní vysoce překonány, v některých zemích až 5x
penetrace chytrých mobilních zařízení dosáhla v západní Evropě 45% a stále významně roste
stále více uživatelů (až 72%) využívá své mobilní zařízení k pravidelnému sledování videa13 a jiného obsahu
dochází k významné změně chování TV diváků týkající se lineárního vysílání 13 14
Jen těžko si lze představit, že by se České republice uvedené trendy vyhnuly. Jsme přesvědčeni, že alokace pásma 700 MHz pro mobilní služby je základní podmínkou pro uspokojení strmě narůstající poptávky po mobilních vysokorychlostních datových službách a zajistí obyvatelům České republiky, bez ohledu na místo jejich bydliště, socioekonomické výhody plynoucí z široké dostupnosti těchto služeb.

Vedle pásma 800 MHz právě pásmo 700MHz, obdobně jako je tomu u Digitální Agendy EU, může zajistit doručení požadavků daných národní politikou pro oblast elektronických komunikací Digitální Česko v. 2.0.

4. Koordinovaný přechod na DVB-T2

Zdržení, které v rámci EU nastalo při uvolnění pásma 800 MHz a díky kterému je v rámci EU rozvoj sítí LTE opožděn ve srovnání s ostatním vyspělým světem, může být minimalizováno, případně mu může být zcela zabráněno, pokud bude existovat jasný harmonogram obsahující detaily různých aktivit, které musí proběhnout.

Na Světové radiokomunikační konferenci v r. 2012 (WRC-12) bylo pásmo 700MHz schváleno pro koprimární využití IMT15 službami za předpokladu, že ke skutečnému využití dojde po WRC-15 a technické a regulační podmínky zajistí ochranu služeb broadcastingu v přilehlých pásmech. Regulační podmínky musí zaručit, že v daném členském státě existuje plán přechodu vysílacích služeb do alternativních pásem. Technické podmínky pak zaručí, že mobilní širokopásmové služby mohou být masivně rozvíjeny bez jakékoliv interference mezi sebou navzájem či broadcastingu v přilehlých pásmech.

Z technologického pohledu přinese přechod z DVB-T na DVB-T2 vyšší spektrální efektivitu o 50-60%, přičemž kompresní efektivita (MPEG4) redukuje náročnost na šířku pásma o dalších cca 10% každoročně14. Obě technologie (tj. DVB-T2 a MPEG4) jsou již k dispozici, a migrace v rámci EU okolo r. 2020 je možná.

5. Shrnutí

I. APMS podporuje aktivity vedoucí k uvolnění pásma 700 MHz pro IMT služby.
II. APMS podporuje stanovení časového rámce přidělení pásma 700 MHz pro IMT služby počínaje rokem 2020.
III. APMS apeluje na Český telekomunikační úřad, aby co nejdříve zahájil širokou diskuzi o koordinovaném přechodu na DVB-T2/MPEG4 se všemi zainteresovanými subjekty. APMS je připravena být konstruktivním partnerem v této debatě.
Zdroje:

Eriscsson TV and Media study
Cisco VNI Mobile, 2014
Plum 2014

DALŠÍ ČLÁNEK

Odpovědět